Tävlingsregler

Tävlingarna kommer i två olika former, torskfiske och artfiske (står i turlistan, men det är alltid torsk dec-mars, och artfiske april-november). Det som skiljer är egentligen bara vad man får poäng för, allt annat är lika:

Generella regler

  • Plats lottas innan avfärd på morgonen. Inga platsbyten.
  • Max ett tacklat spö (Man får ha med fler, men utan färdigriggade tackel)
  • Max antal krokspetsar: två vid mete, sex vid pilkfiske

Sammanräkning per tur

Alla poäng räknas samman och alla fiskare rangordnas i fallande skala. Om två hamnar på lika poäng så delas placeringen. dock: Om man lyckas med konststycket med att inte få till en enda poäng så tilldelas man obönhörligen sistaplatsen! Detta kan mycket väl ske tillsammans med alla andra gubbar som haft. Om någon inte kan vara med på turen så får man inte en giltig placering.

Poängsättning torskfiske

Här räknas bara torsk. Och stor ska den vara!

längd poäng
<50cm 0
<55cm 1
<60cm 2
<65cm 3
<70cm 4
>70cm 5

Och för att alla gillar en vinnare så utgår dessutom en bonuspoäng till turens tyngsta torsk!

Poängsättning artfiske

  • Åtta poäng för varje godkänd art
  • Två poäng per varje godkänd fisk

För att en fisk skall vara godkänd så måste den uppfylla följande minimimått:

Art Minimimått (cm)
Torsk 50
Plattfisk exkl. lerskädda 25
Vitling 25
Kolja, bleka, sej 30
Havskatt, långa 40
Övrig 0

Med följande undantag/specialare:

  • Sill ger bara poäng för en fisk, så totalt 10 oavsett antal (8 för art, 2 för fisken)
  • Lax och öring gäller lokal stadga (t.ex. ej tagbar efter 15:e september)
  • Fjärsing ger ingen poäng alls. Vi vill inte ha dem i båten!

Sammanräkning av säsong

Av åtta tävlingar så räknas resultatet från de fem bästa. Placeringen utgör poängen, så lågt är bra. Om man inte är närvarande på minst fem tävlingar så får man inte en placering. I de fall två fiskare hamnar på samma poäng så används resultat från bästa enskilda tävling för att skilja dem åt.

I partävlingen paras deltagarna ihop via lotten. Deras resultat från den individuella tävlingen räknas sedan samman. Båda parhästarna måste delta i minst fem tävlingar för att paret skall få en placering.