Turlista 2021

Datum tid Aktivitet Båt KM
23/1* 8-12 Torsk Tärnö Ja
27/2 8-12 Torsk Tärnö Ja
27/3 8-12 Torsk Tärnö Ja
24/4 7-12 Artfiske Vandia Ja
15/5 7-12 Artfiske Vandia Ja
3/7 7-12 Hygge Vandia Nej
28/8 7-12 Hygge Vandia Nej
25/9 7-12 Artfiske Vandia Ja
23/10 7-12 Artfiske Vandia Ja
20/11 7-12 Artfiske Vandia Ja
18/12 8-12 Torsk Vandia Ja

*: Flyttad från december - ingår i 2020 års klubbmästerskap